tevhid dîni

Akaid
0

DİNİN KAYNAĞI NEDİR?

Dinin kurucusu kimdir? ilk insan ve ilk peygamber kimdir? Başlangıçtan beri gönderilen hak dinlerin ortak…

Din
0

İTİKADÎ FIRKALAR

İslâm tevhid  dinidir.  Tevhid, Allah’ı zâtında, sıfatlarında,  fiillerinde  bir kabul etmek, onu yegâne tapınılan varlık…