tevhid dîni

Din
0

İTİKADÎ FIRKALAR

İslâm tevhid  dinidir.  Tevhid, Allah’ı zâtında, sıfatlarında,  fiillerinde  bir kabul etmek, onu yegâne tapınılan varlık…