tevekkül

İbadet Hayatımız
0

EN MAKBUL ŞÜKÜR

Şükür, sadece “Yâ Rabbi Sana şükürler olsun!” demek değildir. Bilâkis Allâh’ın kendisine lûtfettiği nimetlerin hepsini yaratılış…

1 2 3 4