tevekkül

İbadet Hayatımız
0

EN MAKBUL ŞÜKÜR

Şükür, sadece “Yâ Rabbi Sana şükürler olsun!” demek değildir. Bilâkis Allâh’ın kendisine lûtfettiği nimetlerin hepsini yaratılış…

Kurban
1

KURBAN KESMENİN GAYESİ NEDİR?

Hazret-i İbrâhim -aleyhisselâm-, Cebrâîl’in -aleyhisselâm- Cenâb-ı Hakk’ı huşû içinde üç kere zikretmesi karşısında vecde gelir…

1 2 3