tevbeten nasûhâ sırrı

Allah`a İman
0

İlk tevbe, ilk peygamber Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’la başlamıştır. O, tevbesinde: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.…