tevbeten nasûhâ sırrı

Allah`a İman
0

TEVBE NEDEN EDİLİR?

İlk tevbe, ilk peygamber Hazret-i Âdem -aleyhisselâm-’la başlamıştır. Hazret-i Âdem, tevbesinde: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize…