Tevbe Sûresi

Hac
0

HAC NE ZAMAN FARZ OLDU ?

Hicretin dokuzuncu yılına kadar hac, Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm-’ın Hanîf dînine göre îfâ edilmekle birlikte, içine…