Tevâzunun lûtufları

Cemiyet Hayatımız
0

TEVAZUNUN LUTUFLARI

Tevâzunun lutufları pek çoktur. Mütevâzı insan, cömerttir. Cömert insan, merhametlidir. Merhametli insan, mahlûkâta hizmet neş’esi…

İHSAN
0

SEVAP VE GÜNAHLARIN AĞIRLIĞI

Tevâzunun lûtufları pek çoktur. Bir gün Kureyş halkı, asâletleriyle övünmeye başlamıştı. Onları dinleyen Selmân-ı Fârisî…