tevazu sahibi olmanın önemi

HAYATIMIZ
0

Bir mü’min, mânen kemâle erebilmek için evvelâ tevâzû sahibi olmalıdır. Zira kendini mükemmel kabul edenler,…