tevazu sahibi müslüman

HAYATIMIZ
0

TEVAZU SAHİBİ OLMAK

Bir mü’min, mânen kemâle erebilmek için evvelâ tevâzû sahibi olmalıdır. Zira kendini mükemmel kabul edenler,…