tevazu sahibi

HAYATIMIZ
0

TEVAZU SAHİBİ OLMAK

Bir mü’min, mânen kemâle erebilmek için evvelâ tevâzû sahibi olmalıdır. Zira kendini mükemmel kabul edenler,…

İHSAN
0

GERÇEK EFENDİ KİMDİR?

O kadar mütevâzi olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin. Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Yine)…