tevazu hali

Menkıbeler
0

Gururla geldiği dergahtan tevazuyla ayrılan Sultan… Ebu’l-Hasan Harakânî Hazretlerinin şöhretini duyan Gazneli Mahmut, adamlarıyla birlikte…