tevazu anlamı

Cemiyet Hayatımız
0

TEVAZUNUN LUTUFLARI

Tevâzunun lutufları pek çoktur. Mütevâzı insan, cömerttir. Cömert insan, merhametlidir. Merhametli insan, mahlûkâta hizmet neş’esi…