terbiye ve tezkiye

HAYATIMIZ
0

SABIRLI OLMANIN MÜKÂFATI

Kur’ân-ı Kerîm’de üzerinde en çok durulan hususlardan biri olan sabır, değişen acı-tatlı şartlar karşısında kalbî…