terbiye metodu

İHSAN
0

NEBEVÎ TERBİYE METODU

Mânevî terbiyenin en mühim vasıtalarından biri olan “sohbet”ten lâyıkıyla istifâdenin ilk şartı, onun kıymet ve…