terbiye görmemiş nefis

TEFEKKÜR
0

İNSANI ADAM EDEN YOL

Hazreti Mevlânâ Mesnevî’de “Sen, kaskatı bir taş veya mermer parçası olsan, bir gönül sahibine erişebilirsen cevher…