terazinin iki kefesi

Ahirete İman
0

ÂHİRETE DÂVET SESİ

Gönülleri îman ve irfân iklîminde yoğrulmuş olan ecdâdımız, dünyanın fânîliğini hatırlatan kabristanlara, yaprağını dökmediği için…