Temel iman esasları nelerdir?

İMAN
0

İMAN ESASLARI NELERDİR?

Îman, Allah Teâlâ tarafından bildirilen ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği emir ve yasakların hepsine inanmak, inandığını…