teklifi hükümler

FIKIH
0

TEKLİFÎ HÜKÜMLER NELERDİR?

Teklifî hüküm (Mükellefin Fiilleri), şâriin mükelleften bir fiili yapmasını veya yapmamasını istemesi veya onu yapıp yapmama…