tefekkür etmek

TEFEKKÜR
0

DÜŞÜNMEZ MİSİNİZ?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tekrarladığı bir sualdir bu: “Düşünmez misiniz? Akıl erdirmez misiniz, aklınızı çalıştırmaz mısınız?”…

TEFEKKÜR
0

PEYGAMBERİMİZİN İLK AMELİ

Peygamberimiz ge­ce­le­ri ayak­la­rı şi­şin­ce­ye ka­dar göz­yaş­la­rı için­de kul­luk ve ibâ­de­te devâm et­miş, göz­le­ri uyu­sa bi­le…

1 2 3 4