şeytan hakkında bilgiler

İHSAN
0

Şeytanı musallat eden ve kahredip uzaklaştıran şey nedir? Keşif ehli bir zât, Cüneyd-i Bağdâdî Hazretlerinin…