Şeyh Sâdî’nin sözleri

İnfak
0

ALLAH YOLUNDA HARCAMAK

İslâmî edep ve nezâket, infâk edebilmeyi, nîmet telâkkî etmeyi gerektirir. Ayrıca veren, alana teşekkür hissiyâtı…