Şeyh Sâdî-i Şîrâzî

İHSAN
0

YUSUF GÖNÜLLÜ OLMAK

İçerisinde birçok hikmetli söz ve hikâyeler ihtivâ eden Bostan adlı eserinde Şeyh Sâdî-i Şîrâzî şöyle…

Menkıbeler
0

NASİHAT KABUL ETMEYEN KALPLER

Nef­sâ­nî iş­ti­hâ­lar­dan baş­ka bir ta­le­bi kal­ma­mış ölü kalp­le­re sa­hip kimselerin dün­ya­da ye­mek, iç­mek, gel­geç sev­dâ­lar­la…