şeyh sadi hazretleri

İMAN
0

Nasıl ki ekip-dikme mevsiminde rehâvete kapılarak tembellik eden bir çiftçinin ambarı boş kalırsa, dünya tarlasında…

HAYATIMIZ
0

Hayatımızı kendimiz için bir ebedî azap değil de sonsuz bir saâdet sermayesi kılabilmemiz için en…

Ahirete İman
0

Âhirette bütün amellerimizden, dünyada yararlandığımız nîmetler­den, konuşmamız gerektiği yerdeki susmalarımızdan, susmamız gerektiği yerdeki konuşmalarımızdan, bütün…

İMAN
0

Bir muvaffakıyetin değeri, ona ulaşmak için katlanılan güçlükler nisbetindedir. Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur: “Dalgıç, nehirde…

Allah`a İman
0

Bir müʼmin, nîmetlere nâil olduğunda şımarıp azgınlaşmamalı, bilâkis Allah için infâk ederek fiilî şükrünü, Allâhʼı…