Şeyh Ferid Efendi

Hikâyeler
0

İSTANBUL’UN 100 DÎVÂNESİ

İstanbul Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan “İstanbul’un 100 Dîvânesi” adlı kitapta Osmanlı döneminde İstanbul’da yaşamış olan dîvânelerin…