“îman”dan “ihsân”a yolculuk

İHSAN
0

Makbul bir kulluk hayatı için îmandan ihsâna yolculuk zarurîdir. Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur: “Hadîs-i şerîflerde;…