SÜMBÜL EFENDİ CAMİÎ’NİN İLGİNÇ HİKAYESİ

0

Araştırmacı-Yazar Fahri Sarrafoğlu, Sümbül Sinan Efendi Camiî’nde yatan üç sultanın hikâyesini anlatıyor.

SÜMBÜL SİNAN EFENDİ CAMİÎ HAKKINDA BİLGİ

Koca Mustafa Paşa Camiî, halk arasında Sümbül Efendi Camiî ya da Sümbül Efendi Türbesi olarak bilinir. Resmî adı Pîr Yusuf Sümbül Sinan Âsitânesi’dir.

Sultan II. Bayezid döneminde (1481-1512) şehrin içinde bulunan eski Bizans kilise ve manastırları “şenlendirme” politikası gereğince camiye dönüştürülürken Andreas Kilisesi de Sadrazam Koca Mustafa Paşa tarafından camiye çevrilmiştir. Caminin son cemaat yerine açılan iki kapısından sağdakinin üstünde 891 (1486) yılını veren Arapça kitâbe, sol taraftaki kapının üstünde de II. Bayezid’in adını kaydeden Türkçe-Arapça bir kitâbe bulunmaktadır.

SÜMBÜL SİNAN EFENDİ KİMDİR?

Sümbül Sinan Efendi, İstanbul’un büyük velîlerinden, Halvetiyye’nin Sünbüliyye kolunun kurucusu mutasavvıf, medrese kökenli müfessir ve vâiz.

SÜMBÜL SİNAN EFENDİ CAMİÎ NEREDEDİR? – SÜMBÜL EFENDİ TÜRBESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Paylaş.

Yorumlar