SULTANIN FERASETİ RODOS’U KUŞATTI

0

Yavuz’un vefâtına yakın zamanlar idi. Vezirler elbirliği ile Rodos’a sefer için hazırlıklar yapıp orayı fethetmek niyet ve arzularını Sul­tân’a bildirdiler. Sultan ise şu sözleriyle kâmil bir mü’minin firâsetini gösterdi.

Basîretli ve ileri görüşlü bir pâ­di­şah olan Yavuz, kazandığı büyük muzafferiyetlere âdeta gölge düşürmek istemiyormuşçasına sordu:

“–Hisar fethinde en önemli mühimmat baruttur. Söyleyin kaç aylık erzak ve barutunuz vardır?” dedi.

Vezirler:

“–Dört buçuk, en fazla beş aylık barutumuz var.” dediler.

Bunun üzerine Sultan Selîm Han:

“–Siz orayı beş ay değil, altı ayda alamazsınız! Yedi ayda da alamazsınız! O kale, Allah bilir ya, sekiz ya da dokuz ayda ancak alınır. Dolayısıyla elinizdeki hazırlıklarla oraya varılmaz. Benim seferim, artık âhi­ret seferidir.” dedi.

Sul­tân’ın bu sözleri, kâmil bir mü’minin firâsetini göstermektedir. Nitekim bir sene sonra vefât eden Yavuz’un ardından Kânûnî zamanında Rodos kuşatıldı ve çetin bir mücâdele neticesinde ancak dokuzuncu ayda fetih müyesser oldu.

Kaynak: Abide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle OSMANLI, Osman Nuri Topbaş, Erkam Yayınları, 2013

Paylaş.

Yorumlar