SULTAN 5. MEHMET REŞAD KİMDİR?

0

Sultan 5. Mehmet Reşad kimdir? Sultan 5. Mehmet Reşad nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan beşinci Mehmet Reşad döneminde neler yaşandı? Sultan beşinci Mehmet Reşad nasıl öldü? Kısaca Sultan 5. Mehmet Reşad’ın hayatı…

Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır.
KISACA SULTAN V. MEHMET REŞAT KİMDİR? (1909 – 1918)

Sultan Mehmed Reşad 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi.

Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid zamanında sarayda hapis hayatı yaşadı. Veliaht olduğu için devamlı kontrol altında tutuluyordu. Sultan Mehmed Reşad günlerini haremde geçirir, şiir ve kitap okurdu.

Sultan Beşinci Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki partisinin desteğiyle tahta çıktığında 65 yaşındaydı. Sultan İkinci Abdülhamid’in padişahlığı sırasında devlet işleriyle yeterince ilgilenmemişti. Padişahlığı sırasında yönetim daha çok İttihat ve Terakki partisinin ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın eline geçmişti.

Erkek çocukları: Mehmed Ziyaeddin, Mehmed Necmettin, Ömer Hilmi
Kız çocukları: Refia Sultan

SULTANV. MEHMET REŞAT DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Trablusgarp Savaşı
  • 1912 Arnavutluk Ayaklanması, “Halaskaran Zabıtan” ve 1912 hükumet buhranı
  • I. Balkan Savaşı
  • II. Balkan Savaşı
  • 1913’te siyasi gelişmeler
  • I. Dünya Savaşı

OSMANLI PADİŞAHLARI VE HAYATLARI

OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ NEREDE?

OSMANLI DEVLETİ” Mİ, “OSMANLI İMPARATORLUĞU” MU?

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SULTAN 5. MURAD KİMDİR?

Sultan 5. Murad kimdir? Sultan 5. Murad nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan beşinci Murad döneminde neler yaşandı? Sultan beşinci...

Kapat