SUFFE MECLİSİ İSLAMİ İLİMLER MERKEZİ KAYITLARI BAŞLADI

0

Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi kayıtları başladı. 20 Temmuz-18 Ağustos 2017 tarihlerinde yapılacak başvuru sonrasında kabul edilen öğrenciler ile 5 yıl boyunca İslâmî İlimler eğitimi verilecek.

İstanbul’da ilahiyat fakültesini kazanan ve yoğunlaştırılmış klasik medrese tahsili talep eden öğrenciler için Suffe Meclisi İslâmî İlimler Merkezi, bir dizi imkânlar sunuyor. İstanbul’da ilahiyat fakültesinde örgün okuyan erkek öğrenciler için çeşitli olanaklar temin eden Suffe Meclisi, nitelikli hocaları ve alanında uzman kadrosu ile ilahiyat eğitimi alan her bir talebenin mutlaka tahsil etmesi gereken dersleri icra ediyor.

Sarf ve Nahiv alet ilimlerinin yanı sıra Fıkıh, Tefsir, Hadis gibi âlî ilimlerde de derslerin takrir edildiği medrese tahsili programında talebenin İslâmî ilimlerde meleke kazanabilmesi, literatürü yakından tanıyabilmesi, kadim ulemanın çizgisinde ehl-i sünneti anlayabilmesi ve karşılaştığı mes’elelere edindiği müktesebât ile yaklaşabilmesi hedefleniyor.

KENDİNE MAHSUS İSLAMİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Süleymaniye, Selimiye ve Fâtih gibi, medeniyetimizin temel yapı taşları olan kütüphanelerimizle aramıza konulan aşılmaz duvarların yeniden medrese tahsili ile aşılabileceğine inanarak tesis edilen Suffe Meclisi, kendi kadim medeniyetinin farkında olan ve kendinden sonrakilere köprü vazifesi icra edeceğine inanan talebe yetiştirmeyi vazife telakki ediyor. Bu sebeple Suffe Meclisi, bir ilahiyat fakültesi destek ve takviye programı olmayıp; kendine mahsus müfredatıyla müstakil bir fakültedir.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi: www.suffemeclisi.org

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
NEYİ BEKLİYORUZ?

Hani meşhurdur yıpranan ve yorulan bir yapıyı elden geçirip tazeleyen kuruluşlar; yapının girişine büyükçe bir resim asarlar. Önceki hali/sonraki hali....

Kapat