ŞEYTAN TAŞLAMANIN MEKRUHLARI

0

Şeytan taşlamanın mekruhları nelerdir? İşte şeytan taşlamayı mekruh kılan durumlar…

Şeytan taşlamanın mekruhları şunlardır;

1- Cemrelere nohut tanesinden büyük taş, terlik, şemsiye ve benzeri şeyler atmak.

2- Cemre mahallinden taş alıp atmak.

3- Belirlenenden fazla sayıda taş atmak.

4- Taşları cemrelere atmaksızın bırakmak.

5- Temiz olmayan taşları atmak.

6- Büyük taş parçalarını kırarak atmak.

7- Cemerat arasında tertibe uymamak.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre tertibe uymak vaciptir. Bu şarta uyulmadığı takdirde yeniden atılması gerekir. Atılmazsa dem gerekir. (Abdülğanî el-Mekkî, s. 277. Nevevî, el-İzah, s. 366.)

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali, DİB Yayınları

ŞEYTAN TAŞLAMA NEDİR?

Paylaş.

Yorumlar