ŞEYH SÂDÎ-İ ŞÎRÂZÎ KİMDİR?

Hikmetli söz ve hikâyelerinden sık sık misaller verilen Şeyh Sâdî-i Şîrâzî kimdir? Nasıl bir hayat sürmüştür?  Asıl adı Müslihuddîn Şeyh Sâdî’dir. 1193’te (h. 589) Şiraz’da doğmuş ve 1292’de (h. 691) yine orada vefât etmiştir. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri’nin halîfelerinden birinin talebesi olarak yetişmiş ve onun himâyesinde kemâle ermiştir. İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerdendir. Bir peygamber âşığı olarak … Okumaya devam et ŞEYH SÂDÎ-İ ŞÎRÂZÎ KİMDİR?