SECDE AYETLERİ

1

Kur’an’da secde ayetleri hangi cüzlerde var? İşte Kur’an’da geçen secde ayetleri…

Kur’ân-ı Kerim’de geçen secde ayetleri, 14 tanedir.

KUR’AN’DA GEÇEN SECDE AYETLERİ

1) A’râf Suresi

Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. O’nu tespih ederler ve yalnız O’na secde ederler. (A’râf, 206)

2) Ra’d Suresi

Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun eğer. (Ra’d, 15)

3) Nahl Suresi

Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler (boyun eğerler). (Nahl, 49)

4) İsra Suresi

Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını artırır. (İsra, 109)

5) Meryem Suresi

İşte bunlar, Âdem’in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. (Meryem, 58)

6) Hac Suresi

Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz Allah, dilediğini yapar. (Hac, 18)

7) Sâd suresi

Davud dedi ki: “Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.” Dâvûd, bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi. (Sâd, 24)

8) Furkan Suresi

Onlara, “Rahmân’a secdeye kapanın denildiğinde “Rahmân da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz?” derler ve bu onların nefretini artırır. (Furkan, 60)

9) Neml Suresi

“Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış.)” (Neml, 25)

10) Secde Suresi

Bizim âyetlerimize ancak, kendilerine bu âyetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tespih edenler inanırlar. (Secde, 15)

11) Fussılet Suresi

Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin. (Fussılet , 37)

12) Necm Suresi

Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin. (Necm, 62)

13) İnşikâk Suresi

Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. (İnşikâk, 21)

14) Alak Suresi

Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş. (Alak, 19)

SECDE NEDİR, NASIL YAPILIR?

TİLAVET SECDESİ NEDİR, NEDEN VE NASIL YAPILIR?

SECDE AYETLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR

Paylaş.

1 Yorum

Yorumlar