SEBEB-İ NÜZUL NEDİR?

0

Sebeb-i nüzûl ne demektir?

Sebeb-i nüzûl, iniş sebebi demektir. Kur’ân-ı Kerim’in bazı sure ve ayetlerinin, bir kısım olaylar sebebiyle inmesine bu isim verilmiştir. Her âyet için bir nüzul sebebi yoktur. Nüzul sebeplerini bilmenin yolu sahih hadislerdir. Bir olay bir çok âyetin inmesine sebep olabilir. Nüzul sebeplerinin bilinmesi, âyetlerin anlamının ve emredilen şeyin hikmetinin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu konuda birçok eser yazılmıştır. Şu eserleri örnek olarak zikredebiliriz: Celâlüddîn es-Süyûtî (ö.911/1505)’nin, Lübâbü’n-Nükûl fî Esbâbi’n-Nüzûl’ü, Ebu’l-Ferac Abdurrahman ibn el-Cevzî (ö.597/1251)’nin, Esbâbü’n-Nüzûl’ü, Tahsin Emiroğlu’nun, Esbâbü’n-Nüzûl’ü…

Kaynak: Diyanet Kur’ân Sözlüğü

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
SAVAŞIN YARIM BIRAKTIĞI ÇOCUĞUN PROTEZ MUTLULUĞU

Esed rejiminin Deyrizor kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu sağ bacağını kaybeden 10 yaşındaki Muhammed el Muhammed, Kilis'te protez bacağa kavuştu....

Kapat