SAHÂBEYİ KUR’ÂN’A YÖNLENDİREN FAKTÖRLER NELERDİ?

0

Sahabeyi Kur’ân-ı Kerim’e yönlendiren faktörler…

1- Onlar ümmî olup hiçbir yabancı kültürün tesiri altında kalmamışlardı. Daha sonra bütün zihnî ve kalbî güçlerini Kur’ân-ı Kerîm üzerine teksîf ettiler. Böylece zirve bir kültür meydana geldi. Bu kültür, zulüm ve haksızlığın önünü kesti, bütün mahlûkâta huzurlu bir hayat hakkı tanıdı.

İnsan için İslâmî hassâsiyetin artması ve rûhânî bir hayat zarûrîdir. Zira ancak yüksek bir rûhî kıvam ile güzel bir sanat ve kültür üretilebilir, tefekkür zirveleşir, neticede ideal insan yetiştirilebilir ve yeniden Mevlânâlar, Sinanlar, Fuzûlîler zuhûr eder.

2- Kur’ân âyetlerinin peyderpey nâzil olması, ezberlenmesini, tatbik edilmesini ve rûhen hazmedilmesini kolaylaştırdı. Bu, sahâbe nesli için tedrîcî bir eğitim imkânı oldu.

3- Namazda Kur’ân okumanın zarûrî kılınması, kendilerine dâimî bir Kur’ân telkini oldu ve böylece Kur’ân ile ünsiyetleri arttı. Bilhassa her rekâtta tekrarlanan Fâtiha Sûresi’nin dâimî bir telkini altında yaşadılar…

4- Verdikleri hükümlerin isâbetli; yaptıkları amellerin de makbul olması için Kur’ân kıssalarından ibret aldılar.

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Asr-ı Saâdet Toplumu, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar