ŞAH EL-KİRMANİ HAZRETLERİNDEN ALTIN ÖĞÜTLER

0

Firâset sahibi bir sohbetçi, kardeşlerinin arasını ıslah etmeli ve onları en güzel şekilde idare etmelidir. Sertliğin aşırısının kin doğuracağını, hoşgörünün aşırısının ise otoriteyi zayıflatacağını bilip orta yolu tutmalıdır. Zira selâmet ve muvaffakıyet bundadır.

Firâset ve basîret, mü’min için elzem olan vasıflardandır.

Şâh el-Kirmânî şöyle der:

“Kim gözünü haramlardan korur, nefsini şehevâttan uzak tutar, bâtınını murâkabe, zâhirini de Sünnet’e ittibâ ile îmâr eder ve helâl lokmayla beslenirse, onun firâseti hiçbir zaman şaşmaz!”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

MÜSLÜMANIN AYARI FİRASET VE HASSASİYET

MÜSLÜMANIN AYARI FİRÂSET VE HASSÂSİYET

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
MÂNEN YÜKSELMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Hiz­met eden ki­şi, hiz­me­ti­ne de­vam et­ti­ği müd­det­çe mâ­nen de te­rak­kî et­me­li­dir. Gön­lü­nü Rab­bi­ne lâ­yık-ı vec­hi­le ve­rip ih­lâs, edep ve te­vâ­zu...

Kapat