SADIKLARLA BERABER OLMANIN BEREKETİ

0

Allah’a (c.c) sadık kullar ile birlikte olmanın bereketi ve önemi nedir? İşte sadıklarla beraber olmanın önemi ve faziletini ortaya koyan çok kıymetli bir hadise…

Ashâb-ı Kehf’in yanlarında bulunan köpek de onların mazhar olduğu lutuftan bir nasîb almıştır. Müfessirlerin beyânına göre, Ashâb-ı Kehf’in Kıtmîr’i bir köpek olduğu hâlde, sâdıklarla beraberliğinin ve onlara mağara kapısında sadâkatle bekçilik etmesinin berekâtı ile cennete girecektir.[1]

Hazret-i Mevlânâ buyurur:

“O köpek, Ashâb-ı Kehf’in sadâkatle bekçiliğini ihtiyâr etmiş olduğu için mağara kapısı önünde çanaksız, çömleksiz olarak rahmet-i ilâhiyye suyunu ârifler gibi içti. Cennette de onlarla beraber olmaya hak kazandı.”

Şeyh Sadî de şöyle buyurur:

“Lût -aleyhisselâm-’ın karısı, fâsıklarla beraber olduğu için seviyesini kaybetti; fâsıklaştı. Ashâb-ı Kehf’in Kıtmîr’i ise, sâlihlere bekçilik yaptığı için kelplikten kurtularak insânî vasıf kazandı.”

[1] Bkz. İ. Hak­kı Bur­se­vî, Rû­hu’l-Be­yân, V, 226.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi-3, Erkam Yayınları

ASHABI KEHF KISSASI

ASHAB-I KEHF’İN MÜCADELE YÖNTEMİ

Paylaş.

Yorumlar