Önceki yazıyı okuyun:
ER-REZZAK CELLE CELALÛHU- (ESMÂ-ÜL HÜSNÂ ŞERHİ)

https://youtu.be/1giiSXcTtTg

Kapat