SABIR NEDİR? SABIRLA İLGİLİ AYETLER

Sabır; îtidâli muhâfaza etme, tahammül gösterme, acıya katlanma, göğüs germe, sıkıntı ve meşakkatlere karşı soğukkanlılıkla mukâvemet etme, aklın ve dînin gösterdiği yolda sebât etme mânâlarına gelir. Bütün ahlâkî güzellikleri içine aldığı için sabrın dînimizdeki mevkii çok ihti­şamlıdır. Sabır, ilâhî rızâyı mûcib mübârek bir ahlâkî vasıftır. Dîn ve ahlâkta sabır, hoşa gitmeyen ve ıztırap veren hâdiseler … Okumaya devam et SABIR NEDİR? SABIRLA İLGİLİ AYETLER