SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

2

Sabah namazından sonra okunacak dua var mıdır? Sabah namazından sonra okunacak dualar ve anlamları…

“Kim sabahleyin üç def’a:

«Arapça:Türkçe Okunuşu: Eûzü billâhi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm.

Anlamı: Allah’ın rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve bilen Allah’a sığınırım.» diyerek Sûre-i Haşr’ın sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

“Sabaha çıkınca bin def’a

«Arapça: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

Türkçe Okunuşu: Sübhanallahi ve bihamdihi.

Anlamı: Allah’ı hamd ile tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim.» diyen kimse nefsini Allah’tan satın almıştır.” (Heysemî, X, 151)

SABAH NAMAZINI KILDIKTAN SONRA ŞU DUAYI 7 KERE OKUMAK 70 BELAYI DEF EDER

Kim sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:

«Arapça:Türkçe Okunuşu: La havle velâ kuvvete illâ billâhi velâ hilete velehtiyale velâ mence velâ melca minellâhi illâ îleyh(i).

Anlamı: Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hîle fâide vermez. Ne Allah’tan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir.» derse yetmiş türlü belâ ondan def olur.” (Ali el-Müttakî, II, 144/3519)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

SABAH NAMAZINA KALKMAYI KOLAYLAŞTIRACAK 6 TAVSİYE

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

SABAH DUASI

Paylaş.

2 yorum

Yorumlar