PEYGAMBERLER’E HİZMET EDEN GENÇLER

0

Yûsuf -aleyhisselâm-’ın Genç Kadrosu

Hazret-i Yûsuf, zindandan kurtulup Mısır’a sultan olduktan sonra beraber çalışmak için gençlerden bir ekip kurdu. Bu;(Yûsuf) emrindeki gençlere dedi ki…”Yûsuf, 62. âyet-i kerîmesinden anlaşılmaktadır.

Zira gençler, yaşlılara göre daha dayanıklı ve dinamik olurlar. Hele bir de maddî-mânevî eğitimlerine ihtimam gösterilmişse, önderlerinin rehberliğinde nice güzel hizmetlere muvaffak olurlar.

 

Hazret-i Mûsâ ve Genç Yardımcısı Yûşâ -aleyhisselâm-

Kur’ân-ı Kerîm’de Hazret-i Mûsâ’nın kıssasına çokça yer verilir. Orada, gençlerin aceleci ve sabırsız olmamaları, fevrî hareketlerden sakınmaları ve suç işlemekten âzamî derecede uzak durmaları gerektiği anlatılır. Cesaret, tedbir, Allâh’a sığınma, Allah rızâsı için fedâkârlıklarda bulunma, ihlâs ve samîmiyetle karşılık beklemeden iyilik etme, edep, hayâ, güvenilir olma, sözünde durma ve işini sağlam yapma gibi güzel vasıflar tavsiye edilir. Gençlere mühim vazife ve mes’ûliyetler verilebileceğine dikkat çekilir.(Tâhâ, 17-18; el-Kasas, 14-28.)

Hazret-i Mûsâ, Hızır -aleyhisselâm- ile görüşmeye giderken yanında genç hizmetçisi Yûşâ -aleyhisselâm- vardı. Bu genç, Hazret-i Mûsâ’ya ihlâsla hizmet ediyor, büyüklere nasıl hürmet ve hizmet edileceğinin örneğini sergiliyordu. (Bkz. el-Kehf, 61-65)

Rivâyete göre Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm- bu dirâyetli genci ordusunun başına kumandan tâyin etmiş, ve­fâ­tın­dan son­ra da kendi yerine ha­lî­fe bırakmıştır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hakk’a Adanmış Gençlik , Erkam Yayınları

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
MEYVE YEMENİN ZARARI VAR MI?

Estetik Hekimi Dr. Alp Okutucu, meyvenin yararlı olduğunu fakat kararında tüketmek gerektiğini ifade etti. Fazla tüketilen meyvenin birçok hastalığı tetiklediğini...

Kapat