PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ÖĞRENCİLERİ

0

Peygamber Efendimiz’in talebeleri…

İslâm fıkıh metodolojisinin meşhur sîmâlarından Karâfî (v. 684) der ki:

“Resûlullah’ın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- başka hiçbir mûcizesi olmasaydı, O’nun Ashâb-ı Kirâm’ı yetiştirmesi (yarı vahşî insanları, medenî insanlar hâline getirmesi) bile, O’nun peygamberliğinin en büyük delili olarak kâfîdir.”

Meselâ;

Abdullah İbn-i Mes’ûd Hazretleri… Mâzisi itibâriyle bir çobandı. Dünyanın hayran olduğu bir hukuk mektebi kurucusu oldu. Ebû Hanîfe, o Kûfe mektebinin talebesi olarak yetişti.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Gençlerle 12 Soru-Cevap, Erkam Yayınları

PEYGAMBER EFENDİMİZ NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HASIL ETTİ?

Paylaş.

Yorumlar