PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN AİŞE VALİDEMİZE ÖĞRETTİĞİ DUA

0

Peygamber Efendimiz’in Âişe vâlidemize öğrettiği şu güzel duâyı dillerimize ve gönüllerimize nakşetmemiz niyazıyla sizlerle paylaşıyoruz.

“Allâh’ım! Ben hayrın her çeşidini; âcil olanını ve geç olanını, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği Sen’den istiyorum. Her türlü şerden; âcil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum.

Allâh’ım! Ben Sen’den, kulun ve Peygamberinin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve Peygamberinin sığındığı şerden de Sana sığınıyorum.

Allâh’ım! Ben Sen’den cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de Sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kazâ (ve kaderi) de hayırlı kılmanı niyâz ediyorum.” (Bkz. İbn-i Mâce, Duâ, 4; İbn-i Hanbel, VI, 134; Süyûtî, elCâmiu’sSağîr, no: 5506)

Cenâb-ı Hak cümlemizi dili ve gönlü duâlı, duâları müstecâb olan kullarından eylesin… Âmîn!

Kaynak: Merve Güleç, Şebnem Dergisi, Sayı: 165

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
EN FAZİLETLİ ÜÇ MESCİT

En faziletli üç mescit hangisidir? Üç mescit hadisi sahih mi? "Üç mescitten başkasına yolculuk yapılmaz." hadisinin hikmetleri nelerdir?  Ebû Hureyre...

Kapat