infak (1301)

İnfak
0

İNFAKTA İHLAS

İnfâk ibâdetinde ihlâs, sadakayı boşa çıkarmama hassâsiyeti içerisinde; “hasbeten lillâh” yani sırf Hakk’ın rızâsını kastederek,…

İnfak
0

NEBEVİ İNFAK

Allah yolunda yapılacak nebevi infak örnekleri… Efendimiz zengin-fakir her mü’mini infâka teşvik eder; bir hurmadan…

İnfak
0

GERÇEK İNFAK

Gerçek infak nasıl olur? Gerçek infak; ihlâs, merhamet, şefkat ve diğergâmlık dolu bir yürekle, mahzun…

İnfak
0

İNFAKTAKİ BEREKET

Hz. Ali Efendimiz’in daha evden içeri adımını atmadan bereketini gördüğü infakı… Bir gün sâilin biri…