ORUCUN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

0

Oruç çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit oruç vardır? Oruç farz mıdır? Orucun ifâsında mezheplere göre bir farklılıklar var mı? İşte cevapları…

Hanefîler’e göre diğer ibadetler gibi oruç da farz, vâcip ve nâfile çeşitlerine ayrılır. Bu üçlü ayırım Hanefîler’in, dinen yapılması gerekli olan şeyleri farz ve vâcip şeklinde iki kademeli bir ayırıma tâbi tutmuş olması sebebiyledir. Diğer mezheplerde “vâcib” terimi ise her iki kategoriyi de içine alır. Nâfile ise farz ve vâcip dışında kalan dinî ödevlerin genel adıdır.

FARZ ORUÇ NEDİR?

VÂCİP ORUÇ NEDİR?

NÂFİLE ORUÇ NEDİR?

ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ZİRR İBNİ HUBEYŞ (R.A.) KİMDİR?

Müslüman olduktan sonra hayatı değişen Zir İbni Hubeyş, hadis ve kırâat ilimlerinde üstad bir sahabiydi. Hadisimizi sahâbî Safvân İbni Assâl’den...

Kapat