ORGANLARI SATMAK CAİZ Mİ?

0

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Yeryüzünün en saygın varlığı olan insanın hayatını devam ettirmesi, Kur’an’ın ve İslam’ın temel meselesidir. İslam’da aslolan yaşatmaktır.” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, yeryüzünün en saygın varlığı olan insanın hayatını devam ettirmesinin, Kur’an’ın ve İslam’ın temel meselesi olduğunu belirterek, “İslam’da aslolan yaşatmaktır. İslam’daki savaş ve cihadın temelleri de yaşamaya ve yaşatmaya yöneliktir. İnsanın kurtarılıp yaşatılması adına yapılacak eylemler, tıbbi gelişmeler buna göre değerlendirilmelidir” dedi.

Yılmaz, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çağdaş İslam alimlerinin organ bağışı yapılabileceğine dair içtihatlarda bulunduğunu söyledi.

ORGAN BAĞIŞINDA BULUNMANIN FIKHI AÇIDAN DURUMU

İslam ve Kur’an’ın, insanlığı yaşatmak üzere gelen ilahi bir kelam olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

“Yeryüzünün en saygın varlığı olan insanın hayatını devam ettirmesi, Kur’an’ın ve İslam’ın temel meselesidir. İslam’da aslolan yaşatmaktır. İslam’daki savaş ve cihadın temelleri de yaşamaya ve yaşatmaya yöneliktir. İnsanın kurtarılıp yaşatılması adına yapılacak eylemler, tıbbi gelişmeler buna göre değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu mükerrem varlığın yaşatılması adına bugün tıbbın geldiği noktalarda hayatiyeti sonlanmış, beyin ölümü gerçekleşmiş insanların organlarının hayatiyeti devam eden ve organ nakline ihtiyacı olan insanlara nakledilmesi konusunda ulemamız bunun caizliği konusunda ittifak etmiştir. Küçük müdahalelerle insan hayatını sürdürebilecek bir imkana kavuşabiliyorsa bunun önünü açmak gerekir. Çağdaş İslam alimleri organ naklinin yapılabilirliği konusunda içtihatlarda bulunmuşlardır. İnsanların ‘Ben artık hayatiyetimi sürdüremeyeceğim’ dedikleri andan itibaren organlarından uygun olanlarının doktorların vereceği raporla bir başkasında devamı konusunda rıza gösterip organ bağışında bulunmaları fıkhi açıdan caizdir, şer’i açıdan hiçbir mahsuru yoktur. “

ORGAN SATIŞI VE TİCARETİ KABUL EDİLEMEZ

Yılmaz, organ satışı ve ticaretinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Böbrek naklini buna örnek verebiliriz. İnsan bir böbrekle yaşayabiliyor. Bir insanın böbreğini doku uyuşması olan kişiye vermesi kabul edilebilir ancak bunu bir bedel karşılığında, bir başkasına satmak insani ve İslami açıdan uygun değildir. Aslolan insanın kurtarılmasıdır ama bunun dünyevi bir karşılığı olmamalıdır. Bir rıza yoksa, zorla alınıyor ya da ‘Benim paraya ihtiyacım var, şu böbreğimi, karaciğerimi satayım’ şeklindeki yaklaşımlar İslam hukukçuları tarafından makul ve makbul görülmemiştir.”

Yılmaz, organ bağışı konusunda insanların teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, “Hasta insanların hayata tutunmalarına vesile olmak önemli bir hizmettir. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulumuz da organ bağışıyla ilgili çalışmalar yaparak fetvalar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

ORGAN BAĞIŞI CAİZ MİDİR?

Paylaş.

Yorumlar