ÖNDEN GİDENLERE ÖĞÜTLER

0

Es’ad Efendi Hazretlerinin önden gidenlere yaptığı öğütler…

Muhammed Es’ad Efendi’nin (r.a.) bilhassa önden gidenlere, istikâmetin ehemmiyetini beyan sadedindeki îkazları şöyledir:

“Âlim olsun, şeyh olsun, başında istikâmet sarığı bulunmayan herkes, sonunda zevâl bulup gider.”

“Eğer sırtın istikâmet yükü altında iki kat olmamışsa, arzu okun hiç Allâh’a yakınlık hedefine isâbet eder mi?” (Dîvân, İstanbul, 1991, s. 27)

İstikâmet husûsunda, kerâmet ehli Hak dostlarının bile yürekleri endişe içinde titrerken, biz günahkâr mü’minlerin bu hususta ne kadar hassâsiyet göstermemiz îcâb ettiğini bir teemmül edelim.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 1, Erkam Yayınları

ES’AD ERBİLİ HAZRETLERİ KİMDİR?

ES’AD ERBİLÎ HAZRETLERİ KİMDİR?

PAYLAŞ.

Bir yorum bırak

Önceki yazıyı okuyun:
TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Türkler kılıç zoruyla mı Müslüman oldu? Türkler ne zaman ve nasıl Müslüman oldular? İşte Türkler’in İslamiyet’i kabulü... Haber: Murat Karadeniz...

Kapat