ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN PATRİK KARŞISINDAKİ İZZETLİ DURUŞU

0

İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed’in türbesi açılışına patrik de katılır. Daha sonra müftülüğü de ziyaret eder patrik. Dönemin İstanbul valisi Fahrettin Kerim Gökay, zamanın İstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen’e, patriğe iade ziyaret yapma teklifini sunar. Ömer Nasuhi Bilmen, valinin bu isteğini “O bizim kapımıza gelmekle mükelleftir, ben onun kapısına gidemem. O bizim kapımızın zımnîsidir.” diyerek reddeder. Ve sonrasında gelişen olayları  Dr. Adem Ergül Bey anlatıyor.

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
ÖMER NASUHİ BİLMEN KİMDİR?

Ömer Nasuhi Bilmen (1882-1971), Türkiye Cumhuriyeti devletinin beşinci Diyanet İşleri başkanı, fıkıh ve tefsir âlimidir. 1883’te (hicrî Rebîülevvel 1300, Rûmî 1299)...

Kapat