Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBER EFENDİMİZİN MUCİZESİ

Zamanla insanlar tarafından bozulan ilâhî vahyin muhtevâsını, yeni bir peygamber gönderip ictimâî gelişmeye uygun birtakım hükümlerin ilâvesiyle tekrar teblîğ etmek,...

Kapat