Önceki yazıyı okuyun:
HÜDAYİ İLAHİYAT HALKA ÖĞRENCİLERİNE İCAZET

Hüdâyi İlahiyat Halka Öğrencileri "el-Erbeûne'n-Neveviyye" icâzetlerini aldılar Pratik Arapça Eğitimi için Sudan'da bulunan, Fıkıh ve Hadis eğitimlerine de devam eden...

Kapat