NAKL-İ KUBUR NEDİR?

0

Nakl-i kubur nedir?

Bilenlerin mâlûmudur ki, vefât eden mü’minler, bâzen gömüldükleri yerlerde bırakılmaz, lâyık oldukları yerlere emr-i ilâhî ile nakledilirler. Buna “nakl-i kubûr” denilir.

En çok o mübârek topraklarda böyle hâdiseler yaşandığı için Medîne-i Münevvere’nin sâlih kimseleri bu gerçeği öteden beri bilirler. Bizzat müşâhede edenler de mevcuttur.

Hâsılı, o mübârek beldede ölüp de oraya lâyık olmayanlar ile oralarda ölmeyip oraya lâyık olanların yerleri melekler vâsıtasıyla değiştirildiği, yaşanmış hakîkatlerdendir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
II. BAYEZİD-İ VELİ HAN’IN ÖZELLİĞİ

Ahlâk, fazîlet ve adâlet dolu idâresiyle halkının gönlünde taht kuran 2. Bâyezîd Hân-ı Velî (1448-1512) sekizinci Osmanlı pâdişâhının özellikleri... Küçük yaştan itibaren...

Kapat