MUTTEFEKUN ALEYH NEDİR?

0

“Sözlük bakımından “üzerine birleşilmiş olan şey” manasına bir kavramdır. Buhâri ile Müslim’in her ikisinin ittifakla sahih kabul ederek kitaplarına aldıkları hadîslere denir.

Buhârî ile Müslim’in sahihleri, İslâm âlimlerinin tamamına yakın büyük çoğunluğu tarafından Kur’ân-ı Kerim’den sonra en sahih kitap olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan her ikisinde birden yer alan hadisler sahih hadislerin en yüksek derecesini teşkil ederler.

Bu hadislerle ilgili müstakil eserler de vardır. Muhammed Fuad Abdulbâki’nin “el-Lu’lu’u ve’l-Mercân fi me’ttefeka Aleyhi’ş-Şeyhân” isimli eseri buna örnek verilebilir.

BİR ÖRNEK

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa, o şey kabul edilmez.” Muttefekun Aleyh

Müslim’in bir rivayeti şöyledir:

“Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur, makbul değildir.”

Buhârî, Sulh 5; Müslim, Akdiye 17,18

Paylaş.

Yorumlar

Önceki yazıyı okuyun:
PEYGAMBER EFENDİMİZ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Bir insan ve peygamber olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl biriydi? Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında kısa bilgiler... Allah Teâlâ insanların dünya...

Kapat